Outdoor Round Laces, Gold/Brown, 54-In.

KiwiKiwi, Pair, 54", Gold/Brown, Outdoor Round Lace, Blister Pack.